Projekat CIRENE: dobrodošli!

CIRENE – prekogranična ICT istraživačka mreža

CIRENE je projekat finansiran od strane Evropske unije u okviru preko-graničnog IPA programa međusobne saradnje Mađarska-Srbija. To je udružen razvojni i istraživački projekat Univerziteta iz Segedina, Univerziteta u Novom Sadu i Vojvođanskog ICT klastera.

Ukupni cilj projekta je jačanje saradnje između istraživača na dva univerziteta, kao i povećanje efikasnosti i efektivnosti te saradnje, koja će biti osnovna platforma za zajednočke razvojne i istraživačke aktivnosti u oblasti testiranja namenskih sistema. Pored toga, projekat ima zadatak da ustanovi zajedničke istraživačke teme koje će biti osnova za tekuće I buduće istraživačko-razvojne aktivnosti, a na osnovu istraživačkih  pitanja i potreba lokalnih industrija, omogućavajući na taj način prenos znanja u ICT sektoru. Kao rezultat projekta, biće razvijena posebna metodologija testiranja i platforma za namenske sisteme, na osnovu nalaza inicijalnog istraživanja i potreba lokalnih kompanija.

srpski

User login