You are here

Home

Peti projektni sastanak

17.4.2013. je održan peti projektni sastanak u Novom Sadu. Iz razloga što se tehnički deo projekta završava do 30-og aprila, glavna tema bila je u kom će obliku rezultati biti predstavljeni i objavljeni. Diskutovali smo o preostalim tehničkim zadacima koje treba uraditi do okončavanja razvojnog rada. Takođe smo diskutovali o događajima iz prethodnog perioda. Radionica u Novom Sadu i završni događaj planirani su da se održe 14-og juna, dok će radionica i sastanak biti održani u Segedinu 25-og juna.

srpski

Četvrti projekti sastanak

U Segedinu će 5.12.2012. biti održan četvrti projektni sastanak. Najinteresantniji deo sastanka bio je demonstracija prototipa za merenje pokrivenosti koda. SZTE-DSE predstavio je merenje pokrivenosti na Android mobilnom telefonu sa LAN konekcijom i jednostavnom kalkulator aplikacijom. Bili smo u mogućnosti da posmatramo koje su se metode ove aplikacije zapravo izvršavale. Pošto su ljudi sa UNS-FTN obezbedili ciljni uređaj, na njega smo takođe instalisali aplikaciju za merenje pokrivenosti, i bili smo zadovoljni što je funkcionisalo.

srpski

Treći projektni sastanak

U Novom Sadu je 4-og oktobra 2012. održan treći projektni sastanak. Originalno je planiran u avgustu, ali je odložen zbog početka semestra na oba univerziteta.

srpski

Četvrti radni paket sa dokumentima završen

Do kraja drugog perioda za izveštavanje (31. avgust), završili smo definiciju uopštene metodologije za testiranje namenskih sistema i metodologije hardver-softver analize.

srpski

Istraživanje testiranja namenskih sistema skoro završeno

Priveli smo kraju istraživanje na temu testiranja namenskih sistema. Proučili smo više od stotinu radova, procenili i uključili više od 50 u detaljima istraživanja. Na žalost, moramo imati u vidu da se ovakav rad ne može u potpunosti završiti, već se samo ne može više proširivati od neke tačke, usled nekih razloga, kao npr. nedostatak vremena i resursa.

srpski

Istraživanje zahteva završeno

VOICT je prikupio odgovore za istraživanje u svrhu prikupljanja informacija koji bi industrijski partneri očekivali od metodologije/sistema testiranja namenskog uređaja.

srpski

Drugi projektni sastanak i završna radionica

Održan je drugi projektni sastanak i završna (četvrta) radionica u Segedinu 27-og aprila 2012. Ova dva događaja su bila održana jedan za drugim. Raspravljali smo o administrativnim problemima oko zatvaranja prvog perioda, a na osnovu prethodne radionice smo utemeljili strukturu metodologije i probnu verziju njene implementacije. The base concept is that we combine black-box and white-box testing methods, more precisely, measure coverage on the device, process this information and perform different tasks (test selection, new test case generation, etc) to improve the black-box testing.

srpski

Otvaranje projekta

Otvaranje CIRENE projekta I konferencija za štampu biće održana 24-og februara 2012. u kongresnom centru Univerziteta u Segedinu.

Biće obezbeđen interesantan program kojim će biti predstavljen pregled ciljeva projekta i tehnički uvod u CIRENE projekat. Paralelno s ovim, biće održana konferencija za štampu, gde će glavni predstavnici CIRENE projekta odgovarati na pitanja novinara.

srpski

User login