You are here

Home

Preuzimanja

Opšta preuzimanja:

Javni događaji:

 • Otvaranje 24.2.2012. (zajedno sa drugom radionicom)
 • Zatvaranje 14.6.2013. (zajedno sa predstavljanjem rezultata u Novom Sadu)

Projektni sastanci:

 • Prvi sastanak 9.1.2012.
 • Drugi sastanak 27.4.2012. (zajedno sa četvrtom radionicom)
 • Treći sastanak 4.10.2012.
 • Četvrti sastanak 5.12.2012.
 • Peti sastanak 17.4.2013.
 • Šesti sastanak 25.6.2013.

Radionice:

 • Prva radionica 26.1.2012.
 • Druga radionica 24.2.2012. (zajedno sa otvaranjem)
 • Treća radionica 22.3.2012.
 • Četvrta radionica 27.4.2012. (zajedno sa drugim sastankom)

Rezultati radionica:

 • U Novom Sadu 14.6.2013.
 • U Segedinu 25.6.2013.

Rezultati:

Komponente:

 

Dostupna preuzimanja:

srpski

User login