You are here

Home

Partneri projekta

Univerzitet u Segedinu (SZTE)– glavni korisnik

Fakultet za nauku i informatiku
Institut za informatiku
Odsek za softversko inženjerstvo

http://www.sed.hu

Doprinos projektu:

  • Istraživanje provere kvaliteta softvera i razvoj
  • Pocena kvaliteta softvera
  • Teorija i praksa pri testiranju softvera
  • Akademska dostignuća, industrijski projekti

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka (FTN)

Odsek za računarstvo i automatiku
Katedra za računarske tehnike i računarske komunikacije

http://www.ftn.uns.ac.rs/

Fakultet tehničkih nauka (FTN) je deo Univerziteta u novom Sadu koji se sastoji od 14 ustanova koji obično prima oko 35,000 studenata, dok odsek za računarstvo i automatiku prima oko 1,000 studenata. Fakultet tehničkih nauka je jedan od vodećih tehničkih fakulteta u Srbiji, osnovan 1974. i obuhvata 11 departmana sa 850 zaposlenih, a primaoko 8,000 studenata. FTN se sastoji iz 13 departmana kojima su pokrivena različita polja mehanike, električnog inženjerstva, računarstva, itd.

Odsek računarstva i automatike sastoji se od katedri: (i) katedra za automatiku i upravljanje sistemima, (ii) katedra za primenjene računarske nauke i informatiku i (iii) katedra za računarske tehnike i računarske komunikacije. Istraživanje na katedri je uglavnom usmereno ka sistemima u realnom vremenu, projektovanju sistema zasnovanih na računaru, obradi signala, obradi slike, sistemskom programiranju i projektovanju hardvera. Danas je na ovoj katedri zaposleno 37 predavača, od kojih je 12-oro istraživača sa PhD stepenom i 22-je sa MsC stepenom.

Katedra za računarske tehnike i računarske komunikacije je u naučno-istraživačkom radu fokusirano na oblast računarske arhitekture i računarskih mreža, programiranja u realnom vremenu, sistemima zasnovanim na računaru, FPGA i DSP tehnologijama, programskoj podršci u multimedijalnim sistemima, industriji mobilnih telefona i programskoj podršci u audio i video obradi signala.

Postoji više od 100 istraživačkih projekata podržanih od strane ministarstva Srbije za nauku, i nacionalno od strane međunarodne industije. Neki od njih su (bili) uključeni u prethodne evropske istraživačke programe ili su uključeni u trenutne FP7 projekte. FTN i start-up kompanije naučno-tehnološkog parka imaju saradnju sa vodećim kompanijama, kao što su Siemens, Microsoft, CISCO, Intel, NEC, MICRONAS, Festo, itd.

Departman je poznat po međunarodnoj saradnji. Katedra prvenstveno sarađuje sa univerzitetima iz Nemačke, Belgije, Danske, Grčke, Velike Britanije i Amerike. Pored toga, katedra sarađuje sa izvrsnim međunarodnim kompanijama: IBM, Intel, NEC, Quallcom, ABB, Cisco Szstems, Allied Telesyn, Micronas, Philips, Cirrus Logic, Trident, Zoran, Schneider, Siemens, Danfoss and Feedback.

Vojvodina ICT klaster (VOICT)

http://www.vojvodinaictcluster.org/

Osnovan 2010., 28 kompanija, 1500 profesionalaca

Doprinos projektu:

  • Industrijske veze

 

srpski

User login