You are here

Home

Istraživanje testiranja namenskih sistema skoro završeno

Priveli smo kraju istraživanje na temu testiranja namenskih sistema. Proučili smo više od stotinu radova, procenili i uključili više od 50 u detaljima istraživanja. Na žalost, moramo imati u vidu da se ovakav rad ne može u potpunosti završiti, već se samo ne može više proširivati od neke tačke, usled nekih razloga, kao npr. nedostatak vremena i resursa.

srpski

User login