You are here

Home

Peti projektni sastanak

17.4.2013. je održan peti projektni sastanak u Novom Sadu. Iz razloga što se tehnički deo projekta završava do 30-og aprila, glavna tema bila je u kom će obliku rezultati biti predstavljeni i objavljeni. Diskutovali smo o preostalim tehničkim zadacima koje treba uraditi do okončavanja razvojnog rada. Takođe smo diskutovali o događajima iz prethodnog perioda. Radionica u Novom Sadu i završni događaj planirani su da se održe 14-og juna, dok će radionica i sastanak biti održani u Segedinu 25-og juna.

srpski

User login